Skip to main content

Vadimas KOROBOVAS Visagino Metų Žmogus!

vvvvvvv

Kanojininkas Vadimas KOROBOVAS išrinktas Visagino Metų Žmogumi! Sveikiname Vadimą ir primename, kad jis šiais metais tapo Europos jaunimo, Pasaulio studentų Čempionu, Pasaulio jaunimo Vicečempionu bei Pasaulio C-1 200 metrų rungties rekordininku!

2016 m ataskaitiminė rinkiminė konferencija

Gerb. Federacijos nariai,

Pranešame, kad Federacijos Vykdomojo komiteto iniciatyva ir sprendimu 2016 m. gruodžio 9 d., 12 val. šaukiama LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS (kodas 191684452, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6) ATASKAITINĖ RINKIMINĖ KONFERENCIJA, kuri vyks viešbutyje Europa Royale Kaunas, adresu Miško g. 11, Kaunas.

Kandidato į generalinio sekretoriaus pareigas Romo Petrukaneco programa ČIA.

Norėdami pasižiūrėti darbotvarkę pasirinkite "skaityti daugiau".

Skaityti daugiau: 2016 m ataskaitiminė rinkiminė konferencija

15min.lt ir LBKIF Geriausiųjų rinkimai. A.Lankui ir E. Ramanauskui Vl. Česiūno taurė!

 

    lank

                                                                                                                             Juliaus Kalinsko / 15min nuotr. 


 

Geriausių Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojų rinkimuose šiais metais laurus nuskynė Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių prizininkai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas. Jiems penktadienio popietę Vilniuje buvo įteikta olimpinio čempiono Vlado Česiūno pereinamoji taurė.

Skaitykite daugiau ČIA.

2016 LBKIF Ataskaitinė rinkiminė konferencija. Atnaujinta informacija

Gerb. Federacijos nariai ir Partneriai,

Pranešame, kad Federacijos Vykdomojo komiteto iniciatyva ir sprendimu 2016 m. gruodžio 9 d., 12 val. šaukiama LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS (kodas 191684452, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6)  ATASKAITINĖ RINKIMINĖ KONFERENCIJA, kuri vyks viešbutyje Europa Royale Kaunas, adresu Miško g. 11, Kaunas.

Vykdomasis komitetas patvirtino šią Konferencijos darbotvarkę:

Konferencijos dalyvių registracija:  nuo 11.30 iki 11.55. Pradžia 12.00.

1. LBKIF Prezidento įžanginis žodis bei informavimas apie dokumentus patvirtinančius, kad nariams buvo pranešta apie Konferencijos sušaukimą.

2. Procedūriniai klausimai:

2.1. Konferencijos pirmininko rinkimai ir tvirtinimas;

2.2. Sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas;

2.3. Konferencijos inspektoriaus rinkimai ir tvirtinimas;

2.4. Konferencijos inspektoriaus pranešimas;

2.5. Darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas;

2.6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas (konferencijos inspektorius ir du nariai).

3. LBKIF Prezidento ataskaita.

4. LBKIF Generalinio sekretoriaus ataskaita.

5. LBKIF Revizoriaus atskaita.

Pertrauka

6. LBKIF valdymo organų rinkimai:

6.1. LBKIF Prezidento rinkimai;

6.2. LBKIF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas 2016 - 2020 metų kadencijai;

6.3. LBKIF Viceprezidento (-ų) rinkimai;

6.4. LBKIF Generalinio sekretoriaus rinkimai;

6.5. LBKIF Trenerių tarybos pirmininko rinkimai;

6.6. LBKIF Teisėjų tarybos pirmininko rinkimai;

6.7. LBKIF Vykdomojo komiteto vieno nario rinkimai iš atskirų BKI disciplinų (slalomo ir kanupolo) pasiūlytų kandidatų;

6.8. LBKIF Vykdomojo komiteto trijų narių rinkimai;

6.9. LBKIF Revizoriaus rinkimai;

6.10. LBKIF Apeliacinės komisijos rinkimai (pirmininko ir dviejų narių).

7. Kiti einamieji klausimai.

8. Konferencijos uždarymas.

Vykdomasis komitetas patvirtino šaukiamos Konferencijos reglamentą: 

Prezidento ataskaitai – iki 10 min., Gen. Sekretoriaus ataskaitai – iki 30 min., Revizoriaus ataskaitai – iki 10 min.; 

Kandidatų pasisakymams -  iki 10 min., klausimai-atsakymai - iki 5 min. 

Galimybė dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje elektroninių ryšių priemonėmis nenumatyta (Įstatų 14 str. 2 d. 6 p.).

Pagal Federacijos įstatų 9 str. 6 dalį asmuo, dalyvaujantis Konferencijoje ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra narys, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Konferencijoje (pvz. Įgaliojimą, kurio pavyzdys pridedamas).

                      Pagal Federacijos įstatų 13 str. 3 dalį Konferencijos darbotvarkė gali būti pildoma Generalinio sekretoriaus, taip pat narių, turinčių ne mažiau kaip 1/5 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Konferencijos darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Konferencijos, t.y. iki lapkričio 25 d. įskaitytinai.

Pasiūlymus siųsti Federacijai el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vykdomasis komitetas nusprendė rekomenduoti nariams kandidatus į Federacijos valdymo organus siūlyti prieš Konferenciją, tokiu būdu suteikiant kandidatams galimybę iš anksto prisistatyti nariams bei pateikti savo (kandidato) rinkiminę programą/veiksmų planą ar pan.

Primename kai kurias ataskaitinei rinkiminei konferencijai esmines Federacijos įstatų nuostatas:

- naujai išrinktas Prezidentas teikia Konferencijai tvirtinti (skirti) Generalinio sekretoriaus kandidatūrą (įstatų 21 straipsnio 3 dalies 3 punktas);

- naujai išrinktas Prezidentas teikia Konferencijai tvirtinti Federacijos viceprezidentų skaičių ir teikia Konferencijai tvirtinti (skirti) pirmojo Viceprezidento kandidatūrą (įstatų 21 straipsnio 3 dalies 4 punktas);

- Vykdomąjį komitetą sudaro 9 nariai. Pagal pareigas į Vykdomojo komiteto sudėtį įeina Prezidentas, Generalinis sekretorius, Trenerių tarybos pirmininkas, Teisėjų tarybos pirmininkas, pirmasis Viceprezidentas. Vieną Vykdomojo komiteto narį Konferencija renka iš atskirų BKI disciplinų (kanupolo, slalomo, drakonų irklavimo ir kitų) atstovų pasiūlytų kandidatų. 3 (tris) Vykdomojo komiteto narius ketveriems metams renka Konferencija. (įstatų 19 str.1 dalis);

- Vykdomojo komiteto narius, išskyrus narius, kurie yra Vykdomojo komiteto nariai pagal pareigas, renka Konferencija. Renkant Vykdomojo komiteto narius, kiekvienas narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų Vykdomojo komiteto narių skaičiui. Šiuos balsus narys skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Vykdomajame komitete, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. (įstatų 19 str. 4 dalis);

- Konferencijos sprendimas, išskyrus tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), jeigu įstatymai ar šie įstatai nenustato didesnės daugumos. Tais atvejais, kai skiriami (renkami) kolegialių organų nariai, sprendimai priimami šiuose įstatuose nustatyta tvarka. (Įstatų 15 str. 6 dalis).


Romas Petrukanecas

Generalinis sekretorius

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija

A. Lankas, E. Ramanauskas, H. Žustautas ir V. Korobovas pretendentai į Geriausius Lietuvos sportininkus! Balsuok už Juos!

BALSUOTI GALITE ČIA! VIENAS VARTOTOJAS GALI BALSUOTI VIENĄ KARTĄ PER 24 VALANDAS!!!

 

Kas taps šalies geriausiais olimpinių 2016-ųjų sportininkais? Tai bus paskelbta gruodžio 22-ąją, kai vyks Lietuvos sporto apdovanojimų „LTeam“ ceremonija.
Šiais metais į Geriausiųjų Lietuvos sportininkų titulus pretenduoja ir BKI irkluotojai:

 

Metų sportininkas. Aurimas Didžbalis (26 m., sunkioji atletika, III vieta olimpinėse žaidynėse), Žygimantas Stanulis (23 m., sunkioji atletika, II v. Europos čempionate), Henrikas Žustautas (22 m., baidarių ir kanojų irklavimas, II v. Europos čempionate).

zusstatttt2

Metų proveržis. Simonas Bilis (23 m., plaukimas, VIII v. olimpinėse žaidynėse), Vadimas Korobovas (19 m., baidarių ir kanojų irklavimas, I v. Europos jaunimo čempionate), Edvinas Ramanauskas (31 m.) ir Aurimas Lankas (31 m.) (baidarių ir kanojų irklavimas, III v. olimpinėse žaidynėse).

RAM

VAPRO

sportas.info apie Vadimą Korobovą

goda Korobovas

                                                                             Goda Balta - LTOK  nuotr.

 

Devyniolikmetis kanojos irkluotojas Vadimas Korobovas 2016-uosius nedvejodamas vadina kol kas geriausiais sportinės karjeros metais.

Visas straipsnis yra čia.

PRIMINIMAS: metinis nario mokestis!

 

Gerbiamieji LBKIF nariai,

Primename, kad, remiantis Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo  federacijos įstatų 6.1  punktu, Jūs turite kiekvienais metais iki kovo 31 dienos sumokėti LBKIF nario mokestį, kurio dydis – 30 Eur.

Prašome narius, kurie dar nesumokėjo  nario mokesčio, tai padaryti. LBKIF sąskaita  banke „Swedbank“ LT047300010002139028įmonės kodas – 191684452.

Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario mokesčiai nepriskiriami ūkinės komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

LBKIF prezidentas Aleksandras Alekrinskis

15min.lt/zmones apie Rio de Žaneiro prizininkus

lllankas

Šiauliečių baidarininkų Aurimo Lanko (31) ir Edvino Ramanausko (31) kelio į Rio olimpines žaidynes ir išsvajotus bronzinius medalius nepavadinsi tiesiu: baigę mokyklas ir metę irklus, į didįjį sportą jie grįžo tik baigę studijas universitetuose, sukūrę šeimas ir paragavę paprasto – ne sportininkų – gyvenimo.

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/zmones/naujiena/zurnalas/baidarininkai-aurimas-lankas-ir-edvinas-ramanauskas-keista-kad-zmonos-namu-spynu-nepakeite-159-701101

Olimpinį K-2 200 finalą galite pamatyti ČIA.