Dokumentai:

 

Kiti dokumentai

2021 - 2024 LBKIF Strateginis planas susipažinimui

LR Asociacijų įstatymas

LR Sporto įstatymas

LRV nutarimas "Dėl valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo"