Dokumentai: 

Kiti dokumentai

LBKI naujausi įstatai (nuo 2022 11 29)

LBKIF seni įstatai (2022 04 01)

LBKIF Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

2021 - 2024 LBKIF Strateginis planas susipažinimui

LR Asociacijų įstatymas

LR Sporto įstatymas

LRV nutarimas "Dėl valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo"